Quyền và nghĩa vụ

1. Lợi ích khi trở thành thành viên của Liên Chi Hội Nội Soi Tiêu Hóa Việt Nam (VFDE)

 • Truy cập trực tuyến các thông tin, tài liệu chuyên ngành Nội soi tiêu hóa hữu ích và cập nhật liên tục của VFDE.
 • Cơ hội tiếp cận các phương pháp, kỹ thuật, công nghệ mới nhất về nội soi tiêu hóa.
 • Cơ hội học tập đào tạo để nâng cao năng lực và kỹ năng thực hành, các phương pháp chẩn đoán và điều trị nội soi cho bệnh nhân.
 • Được ưu tiên đăng ký tham gia các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề về nội soi tiêu hóa cùng các chuyên gia trong và ngoài nước.
 • Trao đổi, thảo luận cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Nội soi tiêu hóa.
 • Chứng nhận thành viên và nhận các ưu đãi khi tham gia các khóa học, hội thảo do VFDE tổ chức và các lợi ích thiết thực khác mà chỉ có thành viên của VFDE mới nhận được.

2. Trách nhiệm khi trở thành thành viên của VFDE:

 • Tuân thủ điều lệ, quy định của VFDE, pháp luật nhà nước.
 • Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của VFDE, đồng thời giới thiệu và phát triển hội viên mới.
 • Tham gia đóng góp ý kiến, đóng góp bài viết về các chủ đề nghiên cứu.
 • Đóng phí thường niên đúng hạn.

3. Đăng ký thành viên và phí:

 • Để trở thành thành viên của VFDE, vui lòng truy cập: vfde.vn → Thành viên → Đăng ký thành viên và điền đầy đủ thông tin. Ngay sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Ban thư ký của VFDE sẽ liên hệ với bạn để hoàn tất và xác thực việc đăng ký.
 • Phí hàng năm đối với thành viên của VFDE là 300.000 đồng, phí này được tính từ ngày bạn được thông báo là thành viên chính thức của VFDE.

Để biết thêm thông tin liên quan đến việc đăng ký thành viên VFDE, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: membership.vfde@gmail.com