AEG- 108 Central Military Hospital


Sự kiện này đã kết thúc.

Chi tiết sự kiện

Bắt đầu:
17-08-2019, 8:00
Kết thúc:
18-08-2019, 17:00
Nơi tổ chức:
108 Central Military Hospital
Đơn vị tổ chức:
VFDE, AEG, 108 Central Military Hospital
Thông tin liên hệ:
Ms. Thảo: noisoivn@gmail.com/ 0945 846 479

Nội dung

Hanoi Vietnam 2019 Final revised

Sự kiện sắp diễn ra

VFDE local Train-the-trainer couse

08-10-2019 ~ 12-10-2019

Hue UMP

APSDE Advanced course – Bệnh viện Chulalongkorn (Thái Lan)

11-11-2019 ~ 12-11-2019

Bệnh viện Chulalongkorn (Thái Lan)

AEG- Can Tho Central Hospital

06-12-2019 ~ 07-12-2019

Can Tho Central Hospital

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ