AEG- Can Tho Central Hospital

Bạn muốn tham gia sự kiện?

Đăng ký sự kiện

Chi tiết sự kiện

Bắt đầu:
06-12-2019, 8:00
Kết thúc:
07-12-2019, 17:00
Nơi tổ chức:
Can Tho Central Hospital
Đơn vị tổ chức:
VFDE, AEG, Can Tho Central Hospital
Thông tin liên hệ:
Ms. Thảo: noisoivn@gmail.com/ 0945 846 479

Nội dung

  • Subject: EUS
  • Faculties from AEG
  • Trainees: 20
  • Program: 1 Basic, 1 Advanced, lectures, case discussion and model/animal hands-on

Sự kiện sắp diễn ra

APSDE Advanced course – Bệnh viện Chulalongkorn (Thái Lan)

11-11-2019 ~ 12-11-2019

Bệnh viện Chulalongkorn (Thái Lan)

AEG- Can Tho Central Hospital

06-12-2019 ~ 07-12-2019

Can Tho Central Hospital

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ