ANBIIG – Hue UMP

Bạn muốn tham gia sự kiện?

Đăng ký sự kiện

Chi tiết sự kiện

Bắt đầu:
12-07-2019, 8:00
Kết thúc:
13-07-2019, 17:00
Nơi tổ chức:
Hue UMP
Đơn vị tổ chức:
VFDE kết hợp với ANBIIG và Hue UMP
Thông tin liên hệ:
Ms. Thảo: noisoivn@gmail.com/ 0945 846 479

Nội dung

  • Subject: basic NBI
  • Trainees: 20-25
  • Program: lectures, case discussion and model/animal hands-on

Sự kiện sắp diễn ra

Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần thứ 4- VGEC 2019

19-04-2019 ~ 20-04-2019

Khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh

ANBIIG – Bac Ninh Hospital

14-06-2019 ~ 15-06-2019

Bac Ninh Hospital

ANBIIG – Hue UMP

12-07-2019 ~ 13-07-2019

Hue UMP

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ