ANBIIG – NBI TRAINING WORKSHOP, BAC NINH CITY, VIET NAM


Sự kiện này đã kết thúc.

Chi tiết sự kiện

Bắt đầu:
14-06-2019, 8:00
Kết thúc:
15-06-2019, 11:30
Nơi tổ chức:
Hoan My International Hospital
Địa chỉ:
Số 469- Đường Nguyễn Trãi-TP Bắc Ninh- Tỉnh Bắc Ninh
Đơn vị tổ chức:
VFDE, ANBIIG, Hoan My International Hospital
Thông tin liên hệ:
Ms. Thảo: noisoivn@gmail.com/ 0945 846 479
Nhà tài trợ:
Olympus

Nội dung

Oversea faculties: Prof. Nozomu Kobayashi (Japan), Prof. Viknes Namaivayam (Singapore)

CHƯƠNG TRÌNH

Day 1: June 14, 2019

Time Program
 8:30-9:00  Registration
 9:00-9:20  Welcome speech
 9:20-9:30  Introduction of ABNBIIG
 9:30-10:00  Pre-workshop test
 10:00-10:30  How to detect GI lesions and application of NBI
 10:30-11:00  NBI diagnosis & classification of early esophageal and gastric cancer
 11:00-11:15  Tea Break
 11:15-11:45  NBI diagnosis & classification of early colorectal cancer
 11:45-12:15  Case sharing on NBI diagnosis
 12:15-13:00  Group photo & lunch
 13:00-14:00  Post-workshop test & answer checking
 14:00-17:00  Live demonstration on NBI diagnosis, polypectomy

 

Day 2: June 15, 2019

Time Program
 8:30-9:00  Endoscopic Management of Early GI Cancer
 9:00-9:30  Endoscopic Management of Colorectal Adenomatous and Early Cancer  Lesions
 9:30-9:45  Tea Break
 9:45-11:00  Hands-on workshop: Hemoclip on pig mode
 11:00-11:30  Closing ceremony, Certification

 

Sự kiện sắp diễn ra

Tin tức

Nhà tài trợ