ANBIIG – Bac Ninh Hospital

Bạn muốn tham gia sự kiện?

Đăng ký sự kiện

Chi tiết sự kiện

Bắt đầu:
14-06-2019, 8:00
Kết thúc:
15-06-2019, 17:00
Nơi tổ chức:
Bac Ninh Hospital
Đơn vị tổ chức:
VFDE, ANBIIG, Bac Ninh Hospital

Nội dung

  • Subject: basic NBI
  • Trainees: 20-25
  • Program: lectures, case discussion and model/animal hands-on

Sự kiện sắp diễn ra

Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần thứ 4- VGEC 2019

19-04-2019 ~ 20-04-2019

Khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh

ANBIIG – Bac Ninh Hospital

14-06-2019 ~ 15-06-2019

Bac Ninh Hospital

ANBIIG – Hue UMP

12-07-2019 ~ 13-07-2019

Hue UMP

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ