APSDE Preceptoship course Thailand 13 Nov 2018


Sự kiện này đã kết thúc.

Chi tiết sự kiện

Bắt đầu:
13-11-2018, 8:00
Kết thúc:
08-12-2018, 0:00
Nơi tổ chức:
Chulalongkorn Hospital/ Siriraj Hospital/ Rajavithi Hospital

Nội dung

  • Thời gian: 1 tháng (Từ ngày 13/11-08/12/2018)
  • Chủ đề: EUS/ERCP
  • Chương trình: quan sát và thực hành trên động vật
  • Số lượng học viên: 2 Bác sỹ, 2 điều dưỡng
  • Giảng viên: các giảng viên đến từ TAGE
  • APSDE hỗ trợ chi phí đi lại và phòng ở

Sự kiện sắp diễn ra

Asian EUS Congress 2019

12-04-2019 ~ 14-04-2019

Schonbach Sabo, Tokyo Japan

Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần thứ 4- VGEC 2019

19-04-2019 ~ 20-04-2019

Khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh

ANBIIG – Hue UMP

10-05-2019 ~ 11-05-2019

Hue UMP

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ