APSDE Preceptoship course Thailand 13 Nov 2018


Sự kiện này đã kết thúc.

Chi tiết sự kiện

Bắt đầu:
13-11-2018, 8:00
Kết thúc:
08-12-2018, 0:00
Nơi tổ chức:
Chulalongkorn Hospital/ Siriraj Hospital/ Rajavithi Hospital

Nội dung

  • Thời gian: 1 tháng (Từ ngày 13/11-08/12/2018)
  • Chủ đề: EUS/ERCP
  • Chương trình: quan sát và thực hành trên động vật
  • Số lượng học viên: 2 Bác sỹ, 2 điều dưỡng
  • Giảng viên: các giảng viên đến từ TAGE
  • APSDE hỗ trợ chi phí đi lại và phòng ở

Sự kiện sắp diễn ra

ANBIIG – NBI TRAINING WORKSHOP, BAC NINH CITY, VIET NAM

14-06-2019 ~ 15-06-2019

Hoan My International Hospital

ANBIIG – Hue UMP

12-07-2019 ~ 13-07-2019

Hue UMP

VFDE local worshop (supported by APSDE)

19-07-2019 ~ 20-07-2019

Bệnh viện đại học y dược TP.HCM

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ