Asian EUS Congress 2019


Sự kiện này đã kết thúc.

Chi tiết sự kiện

Bắt đầu:
12-04-2019, 8:00
Kết thúc:
14-04-2019, 17:00
Nơi tổ chức:
Schonbach Sabo, Tokyo Japan
Địa chỉ:
2-7-4 Hirakawa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
Đơn vị tổ chức:
Asian EUS group

Nội dung

Vui lòng tham khảo thông tin Hội nghị tại đây

 

Sự kiện sắp diễn ra

Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần thứ 4- VGEC 2019

19-04-2019 ~ 20-04-2019

Khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh

ANBIIG – Bac Ninh Hospital

14-06-2019 ~ 15-06-2019

Bac Ninh Hospital

ANBIIG – Hue UMP

12-07-2019 ~ 13-07-2019

Hue UMP

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ