Asian EUS Congress 2019

Bạn muốn tham gia sự kiện?

Đăng ký sự kiện

Chi tiết sự kiện

Bắt đầu:
12-04-2019, 8:00
Kết thúc:
14-04-2019, 17:00
Nơi tổ chức:
Schonbach Sabo, Tokyo Japan
Địa chỉ:
2-7-4 Hirakawa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
Đơn vị tổ chức:
Asian EUS group

Nội dung

Vui lòng tham khảo thông tin Hội nghị tại đây

 

Sự kiện sắp diễn ra

Asian EUS Congress 2019

12-04-2019 ~ 14-04-2019

Schonbach Sabo, Tokyo Japan

Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần thứ 4- VGEC 2019

19-04-2019 ~ 20-04-2019

Khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh

ANBIIG – Hue UMP

10-05-2019 ~ 11-05-2019

Hue UMP

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ