Asian EUS Congress 2019


Sự kiện này đã kết thúc.

Chi tiết sự kiện

Bắt đầu:
12-04-2019, 8:00
Kết thúc:
14-04-2019, 17:00
Nơi tổ chức:
Schonbach Sabo, Tokyo Japan
Địa chỉ:
2-7-4 Hirakawa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
Đơn vị tổ chức:
Asian EUS group

Nội dung

Vui lòng tham khảo thông tin Hội nghị tại đây

 

Sự kiện sắp diễn ra

APSDE Local Train-the-Trainer couse

06-08-2019 ~ 09-08-2019

Bệnh viện Chợ Rẫy, Tp. HCM

AEG- 108 Central Military Hospital

17-08-2019 ~ 17-08-2019

108 Central Military Hospital

VFDE local Train-the-trainer couse

08-10-2019 ~ 12-10-2019

Hue UMP

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ