Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần 4- năm 2019

Bạn muốn tham gia sự kiện?

Đăng ký sự kiện

Chi tiết sự kiện

Bắt đầu:
19-04-2019, 8:00
Kết thúc:
20-04-2019, 17:00
Nơi tổ chức:
Khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh
Đơn vị tổ chức:
VFDE kết hợp Bệnh viện Bãi Cháy
Thông tin liên hệ:
CN. Thảo: noisoivn@gmail.com/ 0945 846 479
Nhà tài trợ:
Các công ty trang thiết bị trong và ngoài nước

Nội dung

Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần 4 sẽ được tổ chức tại Khách sạn Mường Thanh- Quảng Ninh trong hai ngày 19-20/04/2019, bao gồm cả chương trình cho điều dưỡng và bác sĩ chuyên ngành nội soi tiêu hóa. Hội nghị lần này dự kiến có sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước trình bày các bài báo cáo khoa học và biểu diễn live demonstration.

Sự kiện sắp diễn ra

Asian EUS Congress 2019

12-04-2019 ~ 14-04-2019

Schonbach Sabo, Tokyo Japan

Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần 4- năm 2019

19-04-2019 ~ 20-04-2019

Khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ