8th APSDE-VFDE local Train-the-trainer workshop


Sự kiện này đã kết thúc.

Chi tiết sự kiện

Bắt đầu:
08-10-2019, 8:00
Kết thúc:
12-10-2019, 17:00
Nơi tổ chức:
Hue UMP
Đơn vị tổ chức:
VFDE phối hợp với Hue UMP
Thông tin liên hệ:
Ms. Thảo: noisoivn@gmail.com/ 0945 846 479

Nội dung

  • Time: 5 days
  • Subject: NBI, EUS, ERCP, ESD
  • Faculties: 2-3 APSDE oversea faculties, 5 local faculties
  • Trainees: 10 local trainees selected by VFDE
8th APSDE VFDE Local Train-the-trainer (8-12 Oct)- HUY REV1

Sự kiện sắp diễn ra

APSDE Advanced course – Bệnh viện Chulalongkorn (Thái Lan)

11-11-2019 ~ 12-11-2019

Bệnh viện Chulalongkorn (Thái Lan)

AEG- Can Tho Central Hospital

06-12-2019 ~ 07-12-2019

Can Tho Central Hospital

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ