VFDE local worshop (supported by APSDE)

Bạn muốn tham gia sự kiện?

Đăng ký sự kiện

Chi tiết sự kiện

Bắt đầu:
19-07-2019, 8:00
Kết thúc:
20-07-2019, 17:00
Nơi tổ chức:
Bệnh viện đại học y dược TP.HCM
Đơn vị tổ chức:
VFDE phối hợp với APSDE và Bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM
Thông tin liên hệ:
Ms. Thảo: noisoivn@gmail.com/ 0945 846 479

Nội dung

  • Time: 1 day for nurses/1.5 days for doctors
  • Subject: NBI, EUS, ERCP, ESD
  • Faculties: APSDE invites 2-3 faculties + VFDE faculties, nurse faculties from Asian coutry.
  • Program: lectures, live demo and hands-on training models.
  • Participants: 150-200 doctors, 100 nurses

Sự kiện sắp diễn ra

ANBIIG – NBI TRAINING WORKSHOP, BAC NINH CITY, VIET NAM

14-06-2019 ~ 15-06-2019

Hoan My International Hospital

ANBIIG – Hue UMP

12-07-2019 ~ 13-07-2019

Hue UMP

VFDE local worshop (supported by APSDE)

19-07-2019 ~ 20-07-2019

Bệnh viện đại học y dược TP.HCM

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ