Đặc điểm hình ảnh, siêu âm nội soi, mô bệnh học ở bệnh nhân có khối u ở lớp dưới niêm mạc và dưới niêm mạc thực quản được cắt hớt qua nội soi ống mềm

Tác giả:
GS.TS. Đào Văn Long
Nơi công tác:
Viện nghiên cứu Tiêu hóa-Gan mật Hà Nội
Hội thảo:
Hội nghị Nội soi Tiêu hóa Toàn quốc lần 4
23 DAO VAN LONG FINAL-min

Sự kiện sắp diễn ra

Không tìm thấy dữ liệu theo yêu cầu.

Tin tức

Nhà tài trợ