Kết quả bước đầu nội soi siêu âm hướng dẫn dẫn lưu mật (EUS-BD) ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Tác giả:
TS.BS. Hồ Đăng Quý Dũng
Nơi công tác:
Bệnh viện Chợ Rẫy
Hội thảo:
Hội nghị Nội soi Tiêu hóa Toàn quốc lần 4
34. HO DANG QUY DUNG FINAL-min

Sự kiện sắp diễn ra

Tin tức

Nhà tài trợ