Best practice in endoscope reprocessing

Tác giả:
Ms Wong Mei Yin
Nơi công tác:
Prince of Wales Hospital Hong Kong
Hội thảo:
Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần 4
1. Wong Mei Yin-min

Sự kiện sắp diễn ra

HỘI NGHỊ NỘI SOI TIÊU HÓA TOÀN QUỐC LẦN 8 – NĂM 2024

19-04-2024 ~ 20-04-2024

TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ