Best practice in endoscope reprocessing

Tác giả:
Ms Wong Mei Yin
Nơi công tác:
Prince of Wales Hospital Hong Kong
Hội thảo:
Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần 4
1. Wong Mei Yin-min

Sự kiện sắp diễn ra

Hội nghị Nội soi tiêu hóa toàn quốc lần 7 – VGEC 2023

21-04-2023 ~ 22-04-2023

Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ