Cải tiến trong chuẩn bị nội soi đại tràng: hiệu quả tối đa, nguy cơ tối thiểu

Tác giả:
ĐD. Phan Thị Hồng Quý
Nơi công tác:
Bệnh viện đại học Y Dược Huế
Hội thảo:
Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần 4
12. Phan Thi Hong Quy final-min

Sự kiện sắp diễn ra

Không tìm thấy dữ liệu theo yêu cầu.

Tin tức

Nhà tài trợ