Vai trò của điều dưỡng khi thực hiện kỹ thuật mở cơ qua nội soi đường miệng (peroral endoscopic myotomy-POEM)

Tác giả:
CNĐD. Đào Văn Hên
Nơi công tác:
Bệnh viện ĐHYD TP.HCM
Hội thảo:
Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần 4
10. Dao Van Hen final

Sự kiện sắp diễn ra

A-PSDE VFDE Early UGI Cancer Workshop

09-06-2023 ~ 10-06-2023

Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội

AEG Basic EUS Workshop

16-06-2023 ~ 17-06-2023

Trường Đại học Y Dược Huế

VFDE-IDEN Joint Congress 2023

28-07-2023 ~ 28-07-2023

Khách sạn Novotel Đà Nẵng

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ