Vai trò của điều dưỡng khi thực hiện kỹ thuật mở cơ qua nội soi đường miệng (peroral endoscopic myotomy-POEM)

Tác giả:
CNĐD. Đào Văn Hên
Nơi công tác:
Bệnh viện ĐHYD TP.HCM
Hội thảo:
Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần 4
10. Dao Van Hen final

Sự kiện sắp diễn ra

Tin tức

Nhà tài trợ