Vai trò của điều dưỡng khi thực hiện kỹ thuật mở cơ qua nội soi đường miệng (peroral endoscopic myotomy-POEM)

Tác giả:
CNĐD. Đào Văn Hên
Nơi công tác:
Bệnh viện ĐHYD TP.HCM
Hội thảo:
Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần 4
10. Dao Van Hen final

Sự kiện sắp diễn ra

Asian Pacific Digestive Week 2020

17-09-2020 ~ 20-09-2020

Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ