Vai trò của điều dưỡng trong hỗ trợ lấy dị vật tiêu hóa trên qua nội soi ống mềm

Tác giả:
CNĐD. Huỳnh Thị Thanh Hà
Nơi công tác:
Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
Hội thảo:
Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần 4
11. Huynh Thi Thanh Ha final-min

Sự kiện sắp diễn ra

Không tìm thấy dữ liệu theo yêu cầu.

Tin tức

Nhà tài trợ