Vai trò của điều dưỡng trong thủ thuật nội soi dạ dày qua mũi

Tác giả:
THS.ĐD. Bạch Thanh An
Nơi công tác:
Bệnh viện Chợ Rẫy
Hội thảo:
Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần 4
4. Bach Thanh An final-min

Sự kiện sắp diễn ra

Tin tức

Nhà tài trợ