Vai trò của điều dưỡng trong thủ thuật nong hẹp miệng nối thực quản bằng bóng qua nội soi

Tác giả:
CN. Lê Trọng Luân
Nơi công tác:
Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
Hội thảo:
Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần 4
5. Le Trong Luan final-min

Sự kiện sắp diễn ra

Tin tức

Nhà tài trợ