Kinh nghiệm tại tuyến đầu về quản lý khoa nội soi trong dịch COVID-19

Đăng vào lúc: 18-04-2020, 13:23

VFDE kính mời Quý đồng nghiệp tham gia Hội thảo trực tuyến do Abbott vùng Châu Á Thái Bình dương tổ chức diễn ra từ 18:00 đến 19:00 giờ Thứ Ba, ngày 21 tháng 04 năm 2020 với sự tham gia của hai chuyên gia: GS.TS. Zhen Ding và BS. Frederick Dy. Nội dung chủ yếu về quản lý khoa nội soi trong dịch COVID-19 nhằm giúp chúng ta chẩn đoán xác định COVID-19 và nhấn mạnh những nguy cơ từ COVID-19 đến khoa nội soi, đồng thời chia sẻ các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 ở khoa nội soi.
Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự vui lòng xem tại đây.

Sự kiện sắp diễn ra

Tin tức

Nhà tài trợ