Thông báo số 2 – VGEC 2024

Đăng vào lúc: 14-03-2024, 10:04

BTC Hội nghị Nội soi tiêu hóa toàn quốc lần 8 – VGEC 2024 kính gửi đến Quý đồng nghiệp Thông báo số 2 của Hội nghị. Nội dung chi tiết vui lòng xem bên dưới:

VGEC 2024 - Thông báo hội nghị số 2- REV_compressed

 

Sự kiện sắp diễn ra

Không tìm thấy dữ liệu theo yêu cầu.

Tin tức

Nhà tài trợ