VGEC 2020 – Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội Nghị Nội Soi Tiêu Hóa Toàn Quốc Lần 5

Sự kiện sắp diễn ra

Asian Pacific Digestive Week 2020

17-09-2020 ~ 20-09-2020

Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ