Website hội nghị VGEC 2019

Đăng vào lúc: 08-03-2019, 10:28

Liên chi hội nội soi tiêu hóa Việt Nam kính gửi đến quý đồng nghiệp địa chỉ trang web của Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần thứ 4- VGEC 2019: www.vgec2019.vfde.vn

Sự kiện sắp diễn ra

Tin tức

Nhà tài trợ