BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI

 • TS. Đặng Kim Oanh

  Chức vụ:
  Thành viên BCH
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện Hồng Ngọc, Hà Nội
 • BSCKII. Trần Như Nguyên Phương

  Chức vụ:
  Thành viên BCH
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện Trung Ương Huế
 • BSCKII. Bồ Kim Phương

  Chức vụ:
  Thành viên BCH
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ
 • PGS.TS Dương Hồng Thái

  Chức vụ:
  Thành viên BCH
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện Đa Khoa Thái Nguyên
 • TS. Dương Minh Thắng

  Chức vụ:
  Thành viên BCH
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108
 • TS. Nguyễn Văn Thịnh

  Chức vụ:
  Thành viên BCH
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện Bưu Điện, Hà Nội
 • BSCKI. Vũ Xuân Thủy

  Chức vụ:
  Thành viên BCH
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện Đa Khoa Bình Phước
 • ThS. Phạm Hữu Tùng

  Chức vụ:
  Thành viên BCH
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện Chợ Rẫy
 • ThS. Nguyễn Quang Vinh

  Chức vụ:
  Thành viên BCH
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện Đống Đa, Hà Nội
 • BSCKII. Lâm Thị Vinh

  Chức vụ:
  Thành viên BCH
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện Trung Ương Huế
Trang 4 trên 41234

Sự kiện sắp diễn ra

1st A-PSDE VFDE NURSE TRAIN-THE-TRAINER WORKSHOP (Ha Noi, Vietnam)

15-12-2023 ~ 16-12-2023

Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108

HỘI NGHỊ NỘI SOI TIÊU HÓA TOÀN QUỐC LẦN 8 – NĂM 2024

19-04-2024 ~ 20-04-2024

TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ