BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI

 • BSCKII. Chu Nhật Minh

  Chức vụ:
  Thành viên BCH
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện Việt Đức
 • TS. Lê Viết Nho

  Chức vụ:
  Thành viên BCH
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Quảng Nam
 • TS. Lê Quang Nhân

  Chức vụ:
  Thành viên BCH
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP.HCM
 • BSCKII. Trần Ngọc Lưu Phương

  Chức vụ:
  Thành viên BCH
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương
 • BSCKII. Bồ Kim Phương

  Chức vụ:
  Thành viên BCH
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ
 • PGS. TS Dương Hồng Thái

  Chức vụ:
  Thành viên BCH
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện Đa Khoa Thái Nguyên
 • TS. Nguyễn Văn Thịnh

  Chức vụ:
  Thành viên BCH
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện Bưu Điện, Hà Nội
 • ThS. Nguyễn Quang Vinh

  Chức vụ:
  Thành viên BCH
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện Đống Đa, Hà Nội
 • BSCKII. Nguyễn Văn Xứng

  Chức vụ:
  Thành viên BCH
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện Đa Khoa Đà Nẵng
 • PGS.TS Nguyễn Thúy Vinh

  Chức vụ:
  Chủ tịch Liên Chi Hội
  Nơi công tác:
  Bệnh Viện E, Hà Nội
Trang 2 trên 41234

Sự kiện sắp diễn ra

Không tìm thấy dữ liệu theo yêu cầu.

Tin tức

Nhà tài trợ