Các bài báo cáo khoa học tại Hội thảo APSDE-VFDE Train-the-trainer lần thứ 16

Đăng vào lúc: 19-08-2019, 10:43

 1. How to build a teaching-and-research Endoscopy Unit in a busy practice, Prof. Rungsun Rerknimitr (Chulalongkorn Hospital, Bangkok Thailand)
 2. Anatomy and techniques for radial and linear EUS, Dr. Ho Dang Quy Dung (Cho Ray hospital, HCMC)
 3. Indications for EUS-FNA and techniques, Nonthalee Pausawasdi,MD. (Siriraj Hospital, Mahidol University)
 4. Basic ERCP cannulation, Le Quang Nhan, MD, PhD (University medical center Ho Chi Minh city)
 5. Difficult Cannulation and Pre-cutting-clinical decision-making and techniques, Tanyaporn Chantarojanasiri, MD (Rajavithi Hospital, Bangkok, Thailand)
 6. Management of ERCP complications, Tanyaporn Chantarojanasiri, MD (Rajavithi Hospital, Bangkok, Thailand)
 7. Effective teaching Methods for EUS and ERCP beginners, Nonthalee Pausawasdi,MD. (Siriraj Hospital, Mahidol University)
 8. ERCP accessories and scope handling, Dr. Pham Huu Tung (Cho Ray hospital, HCMC)
 9. Current status of Interventional EUS-PPC/WON Drainage, EUS-BD Mitsuhiro Kida, MD, PhD (Kitasato University, Japan)
 10. Current status of interventional EUS-EUS-PD,CPN/CGN, Injection, Mitsuhiro Kida, MD, PhD (Kitasato University, Japan)
 11. Early gastric neoplasia diagnosis and classification, Hon-chi Yip (The Chinese University of Hong Kong)
 12. Early esophageal neoplasia diagnosis and classification, Hon-chi Yip (The Chinese University of Hong Kong)
 13. Advanced ERCP, Mitsuhiro Kida, MD, PhD (Kitasato University, Japan)
 14. Advanced ERCP No.2, Mitsuhiro Kida, MD, PhD (Kitasato University, Japan)
 15. Endoscopic treatment of early UGI neoplasia – Indication and options, Hon-chi Yip (The Chinese University of Hong Kong)

 

Sự kiện sắp diễn ra

AEG Interventional EUS Workshop

19-08-2022 ~ 20-08-2022

Bệnh viện Bạch Mai

Hội nghị Nội soi tiêu hóa toàn quốc lần thứ 6 – VGEC 2022

26-08-2022 ~ 27-08-2022

Trung tâm Hội nghị Pavillon Tân Sơn Nhất

Chuỗi Hội thảo về Nội soi tiêu hóa

07-01-2022 ~ 09-09-2022

Webinar

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ