Báo cáo khoa học – ANBIIG Bắc Ninh (14-15/06/2019)

Đăng vào lúc: 15-07-2019, 11:07

VFDE kính gửi Quý đồng nghiệp các bài báo cáo khoa học của hội thảo ANBIIG Bắc Ninh đã diễn ra trong hai ngày 14-15/06/2019 vừa qua. Quý đồng nghiệp vui lòng click vào tiêu đề từng bài báo cáo để xem nội dung:

Xin cảm ơn!

Sự kiện sắp diễn ra

Tin tức

Nhà tài trợ