Báo cáo khoa học- Hội Nghị Nội Soi Tiêu Hóa Toàn Quốc Lần 4- VGEC 2019

Đăng vào lúc: 22-04-2019, 7:59

VFDE kính mời Quý đồng nghiệp xem các bài Báo cáo khoa học tại Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần 4 diễn ra trong hai ngày 19-20 tháng 4 vừa qua tại Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh tại đường link: https://vfde.vn/blog/bai-bao-cao-khoa-hoc-hoi-nghi-noi-soi-tieu-hoa-toan-quoc-lan-4-vgec-2019/

Xin chân thành cám ơn!

Sự kiện sắp diễn ra

APSDE Local Train-the-Trainer couse

06-08-2019 ~ 09-08-2019

Bệnh viện Chợ Rẫy, Tp. HCM

AEG- 108 Central Military Hospital

17-08-2019 ~ 17-08-2019

108 Central Military Hospital

VFDE local Train-the-trainer couse

08-10-2019 ~ 12-10-2019

Hue UMP

Xem tất cả sự kiện

Tin tức

Nhà tài trợ